Меншік иесі: «Аяз би» ауыл мәдениетін қолдау қоғамдық қоры (Атырау қаласы).

Журнал Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникация министрлігінің Ақпарат комитетінде  13.03.2018 жылы қайта тіркеліп, тіркеу туралы №16050-Ж куәлігі берілді.

Мерзімділігі: Айына бір рет.

Таралымы: 5000 дана.

Журнал жарияланымдарындағы автор пікірі редакцияның түпкілікті көзқарасы болып есептелмейді. Жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты болуы тиіс.

Баспахана:  «Классика» ЖШС, Алматы қаласы, Райымбек көшесі, 174-Ж.