Редакцияның мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Сәтпаев даңғылы,
48 «д» үй. Тел\факс: 8 (7122) 21-17-59.
Ұялы телефон: 8 701 336 68 52.
Индекс: 060011.
E-mail: zhenys_a@mail.ru.